Kto sme

 

Sme tím účtovníkov, ktorí sa komplet postará o vaše účtovníctvo. Ku každému klientovi pristupujeme osobitne, podľa dohodnutých požiadaviek a dokážeme flexibilne riešiť každý problém. Svojích klientov zastúpime pri daňovom konaní a tiež so sociálnou alebo zdravotnou poisťovňou. Priebežne informujeme našich klientov o ich hospodárskej situácii, nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku. Upozorníme vás na všetky legislatívne zmeny, aby ste sa vyhli finančným sankciám. V prípade potreby, zabezpečíme pre vás daňové poradenstvo s certifikovaným daňovým poradcom.

Tešíme sa na spoluprácu s vami.

Naše služby

vyberte si z ponuky našich služieb

Vedenie Jednoduchého Účtovníctva

Využite naše profesionálne služby. Vaše starosti s vedením peňažného denníka a ostatných účtovných kníh môžete prenechať na nás.

– vedenie peňažného denníka
– vedenie pokladničnej knihy
– vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
– evidencia majetku
– sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
– evidencia a daňové priznanie, súhrnný výkaz DPH
– zúčtovanie cestovných príkazov
– komunikácia s úradmi
– štandardné výstupy z účtovného programu
– konzultačné a iné služby

Vedenie Podvojného Účtovníctva

Obrátiť sa na naše profesionálne služby môžete aj v prípade potreby vedenia podvojného účtovníctva.

– vedenie peňažného denníka
– vedenie pokladničnej knihy
– vedenie bankovej knihy
– vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
– evidencia hmotného a nehmot. majetku + odpisy
– sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
– evidencia a daňové priznanie, súhrnný výkaz DPH
– komunikácia s úradmi
– zúčtovanie cestovných príkazov
– štandardné výstupy z účtovného programu
– konzultačné a iné služby

Spracovanie DPH A Súhrnné Výkazy

Zbavte sa povinností súvisiacich s pravidelným podávaním súhrnného výkazu k DPH, daňových priznaní DPH a kontrolných výkazov.

– vypracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane všetkých príloh
– daň z motorových vozidiel
– daň z nehnuteľnosti
– štatistické výkazy, reporty a prehľady
– vedenie skladu
– vedenie knihy jázd
– daňová evidencia
– revízia a oprava účtovníctva minulých období

Vyhotovenie Daňového Priznania

Bezchybné a rýchle vytvorenie uceleného daňového priznania je našou výsadou. Spoľahlivo za Vás vypracujeme všetky typy daňových priznaní a Vy sa tak môžete sústrediť na podnikanie.

Kompletné Mzdy Zamestnancov

Vďaka našim službám sa môžete spoľahnúť na kompletnú a najmä kvalitne spracovanú mzdovú agendu s prihliadaním na ochranu osobných údajov a neustále sa meniacu legislatívu.

– mesačné spracovanie miezd
– výpočet odvodov poistného za zamestnanca
– ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
– prihlášky a odhlášky do a z poisťovní
– komunikácia s poisťovňami
– výkazy pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu
– štvrťročné a ročné výkazy pre daňový úrad
– bankové príkazy na úhradu miezd a odvody
– tvorbu sociálneho fondu
– potvrdenie o príjme
– prehľad dovoleniek
– štatistické výkazy
– vyhotovenie a vedenie personálnej evidencie zamestnancov
– výstupy pri ukončení pracovného pomeru.

Ekonomické Poradenstvo

Strácate sa v ekonomických pojmoch, chcete zefektívniť svoju činnosť či jednoducho potrebujete poradiť v určitej oblasti týkajúcej sa financií? U nás ste na správnom mieste.
Vypracovanie finančných analýz a reportov
Analýza a kontrola účtovníctva
Sprostredkovanie právneho a daňoveho poradenstva

Cenník

CENY SÚ KONEČNÉ, NIE SME PLATCAMI DPH

Jednoduché účtovníctvo

Na položku

0,70 €

Nad 1000 položiek ročne

dohodou

Minimálne

60,00 € / za účtovné obdobie (rok) to je 0 až 50 účtovných položiek

Vypracovanie daňového priznania bez účtovania je jednorázovo

35,00 €

DPH

Výkaz DPH, Kontrolný výkaz

15,00 €

Súhrnné výkazy, daňové priznanie DPH pre platiteľov podľa §7,7a, za 1 ks

15,00 €

Podvojné účtovníctvo

Na položku

0,80 €

Nad 1000 položiek ročne

dohodou

Minimálne

90,00 € / za účtovné obdobie (rok) to je 0 až 90 účtovných položiek

Evidencia jázd

Na položku

0,80 €

Ekonomické poradenstvo

Účtovné a daňové poradenstvo

30,00 € / kazdú začatú hodinu

Mzdy

Spracovanie miezd + výkazy

10,00 € / zamestnanec / mesiac

Dohodári, mzdy + výkazy

10,00 € / zamestnanec / mesiac

Nad 30 zamestnancov

dohodou

Administratívne práce

Vystavenie faktúry 1ks SR,ČR

1,50 €

Fakturácia v NJ

4,50 € / ks

Fakturácia v AJ

4,50 € / ks

Paušál pre platcu DPH

Jednoduché účtovníctvo

od 20,00 € / mesiac (kvartál)

Podvojné účtovníctvo

od 50,00 € / mesiac (kvartál)

Paušál sa uzatvára namiesto fakturácie na položky. Paušál sa určuje podľa náročnosti účtovania a rozsahu prác u jednotlivého klienta. V cene paušálu sú zahrnuté všetky úkony, ako aj daňové priznanie a poradenstvo v rámci účtovníctva.

Napíšte nám

Fakturačná adresa:

KTH SK s.r.o.
Karpatské námestie 7773/20
831 06 Bratislava 36

IČO: 47998334
DIČ: 2024180246

Kancelárie spoločnosti sa nachádzajú v priestoroch fakulty EBF na adrese:

Bartoková 8
811 02 Bratislava

Tel. kontakt: 00421 948 526 048
Email: kth.hlinkova@gmail.com

kde nás nájdete


[pirate_forms]