Kto sme

 

Sme tím účtovníkov, ktorí sa komplet postará o vaše účtovníctvo. Ku každému klientovi pristupujeme osobitne, podľa dohodnutých požiadaviek a dokážeme flexibilne riešiť každý problém. Svojích klientov zastúpime pri daňovom konaní a tiež so sociálnou alebo zdravotnou poisťovňou. Priebežne informujeme našich klientov o ich hospodárskej situácii, nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku. Upozorníme vás na všetky legislatívne zmeny, aby ste sa vyhli finančným sankciám. V prípade potreby, zabezpečíme pre vás daňové poradenstvo s certifikovaným daňovým poradcom.

In this way, they is able to write the entire job without getting bogged down in any 1 essay writing service part.

Tešíme sa na spoluprácu s vami.

Naše služby

vyberte si z ponuky našich služieb

This means that if you have the ideal term cheap essay writing service paper writing services at your disposal, you’re sure to earn the trust of your readers.

Vedenie Jednoduchého Účtovníctva

Využite naše profesionálne služby. Vaše starosti s vedením peňažného denníka a ostatných účtovných kníh môžete prenechať na nás.

– vedenie peňažného denníka
– vedenie pokladničnej knihy
– vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
– evidencia majetku
– sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
– evidencia a daňové priznanie, súhrnný výkaz DPH
– zúčtovanie cestovných príkazov
– komunikácia s úradmi
– štandardné výstupy z účtovného programu
– konzultačné a iné služby

Vedenie Podvojného Účtovníctva

Obrátiť sa na naše profesionálne služby môžete aj v prípade potreby vedenia podvojného účtovníctva.

– vedenie peňažného denníka
– vedenie pokladničnej knihy
– vedenie bankovej knihy
– vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
– evidencia hmotného a nehmot. majetku + odpisy
– sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
– evidencia a daňové priznanie, súhrnný výkaz DPH
– komunikácia s úradmi
– zúčtovanie cestovných príkazov
– štandardné výstupy z účtovného programu
– konzultačné a iné služby

Spracovanie DPH A Súhrnné Výkazy

Zbavte sa povinností súvisiacich s pravidelným podávaním súhrnného výkazu k DPH, daňových priznaní DPH a kontrolných výkazov.

– vypracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane všetkých príloh
– daň z motorových vozidiel
– daň z nehnuteľnosti
– štatistické výkazy, reporty a prehľady
– vedenie skladu
– vedenie knihy jázd
– daňová evidencia
– revízia a oprava účtovníctva minulých období

Vyhotovenie Daňového Priznania

Bezchybné a rýchle vytvorenie uceleného daňového priznania je našou výsadou. Spoľahlivo za Vás vypracujeme všetky typy daňových priznaní a Vy sa tak môžete sústrediť na podnikanie.

Kompletné Mzdy Zamestnancov

Vďaka našim službám sa môžete spoľahnúť na kompletnú a najmä kvalitne spracovanú mzdovú agendu s prihliadaním na ochranu osobných údajov a neustále sa meniacu legislatívu.

– mesačné spracovanie miezd
– výpočet odvodov poistného za zamestnanca
– ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
– prihlášky a odhlášky do a z poisťovní
– komunikácia s poisťovňami
– výkazy pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu
– štvrťročné a ročné výkazy pre daňový úrad
– bankové príkazy na úhradu miezd a odvody
– tvorbu sociálneho fondu
– potvrdenie o príjme
– prehľad dovoleniek
– štatistické výkazy
– vyhotovenie a vedenie personálnej evidencie zamestnancov
– výstupy pri ukončení pracovného pomeru.

Ekonomické Poradenstvo

Strácate sa v ekonomických pojmoch, chcete zefektívniť svoju činnosť či jednoducho potrebujete poradiť v určitej oblasti týkajúcej sa financií? U nás ste na správnom mieste.
Vypracovanie finančných analýz a reportov
Analýza a kontrola účtovníctva
Sprostredkovanie právneho a daňoveho poradenstva

Cenník

CENY SÚ KONEČNÉ, NIE SME PLATCAMI DPH

Jednoduché účtovníctvo

Na položku

0,70 €

Nad 1000 položiek ročne

dohodou

Minimálne

60,00 € / za účtovné obdobie (rok) to je 0 až 50 účtovných položiek

Vypracovanie daňového priznania bez účtovania je jednorázovo

35,00 €

DPH

Výkaz DPH, Kontrolný výkaz

15,00 €

Súhrnné výkazy, daňové priznanie DPH pre platiteľov podľa §7,7a, za 1 ks

15,00 €

Podvojné účtovníctvo

Na položku

0,80 €

Nad 1000 položiek ročne

dohodou

Minimálne

90,00 € / za účtovné obdobie (rok) to je 0 až 90 účtovných položiek

Evidencia jázd

Na položku

0,80 €

Ekonomické poradenstvo

Účtovné a daňové poradenstvo

30,00 € / kazdú začatú hodinu

Mzdy

Spracovanie miezd + výkazy

10,00 € / zamestnanec / mesiac

Dohodári, mzdy + výkazy

10,00 € / zamestnanec / mesiac

Nad 30 zamestnancov

dohodou

Administratívne práce

Vystavenie faktúry 1ks SR,ČR

1,50 €

Fakturácia v NJ

4,50 € / ks

Fakturácia v AJ

4,50 € / ks

Paušál pre platcu DPH

Jednoduché účtovníctvo

od 20,00 € / mesiac (kvartál)

Podvojné účtovníctvo

od 50,00 € / mesiac (kvartál)

Paušál sa uzatvára namiesto fakturácie na položky. Paušál sa určuje podľa náročnosti účtovania a rozsahu prác u jednotlivého klienta. V cene paušálu sú zahrnuté všetky úkony, ako aj daňové priznanie a poradenstvo v rámci účtovníctva.

A loan is a type creditos urgentes of loan that’s approved for a period of time.

Napíšte nám

Fakturačná adresa:

KTH SK s.r.o.
Karpatské námestie 7773/20
831 06 Bratislava 36

IČO: 47998334
DIČ: 2024180246

Kancelárie spoločnosti sa nachádzajú v priestoroch fakulty EBF na adrese:

Bartoková 8
811 02 Bratislava

Tel. kontakt: 00421 948 526 048
Email: kth.hlinkova@gmail.com

kde nás nájdete


[pirate_forms]