Kompletné mzdy zamestnancov

Účtovnictvo, mzdy a poradenstvo | Účtáreň

Účtovnictvo, mzdy a poradenstvo | Účtáreň

skende

reštaurácia Skala Stupava

Vďaka našim službám sa môžete spoľahnúť na kompletnú a najmä kvalitne spracovanú mzdovú agendu s prihliadaním na ochranu osobných údajov a neustále sa meniacu legislatívu.

– mesačné spracovanie miezd
– výpočet odvodov poistného za zamestnanca
– ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
– prihlášky a odhlášky do a z poisťovní
– komunikácia s poisťovňami
– výkazy pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu
– štvrťročné a ročné výkazy pre daňový úrad
– bankové príkazy na úhradu miezd a odvody
– tvorbu sociálneho fondu
– potvrdenie o príjme
– prehľad dovoleniek
– štatistické výkazy
– vyhotovenie a vedenie personálnej evidencie zamestnancov
– výstupy pri ukončení pracovného pomeru.

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload
Účtovnictvo, mzdy a poradenstvo Účtovnictvo, mzdy a poradenstvo